legi.jpg
Ma 2020. szeptember 25., péntek, Eufrozina és Kende napja van.
Címlap Önkormányzat Üvegzseb

Üvegzseb

A helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv  a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az  önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az  önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Elektronikusan vagy más módon közzéteszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokában lévő adatfajtákra és a működéséről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodására vonatkozó - adatokat. Ezek az adatok a honlap más pontjain megtalálhatóak.

Köztéri park kialakítása

Mátraderecske Községi Önkormányzat a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre benyújtott „Köztéri park kialakítása" című pályázatán 10.869.091 Ft támogatást nyert.
Megvalósítás határideje: 2014. december 31.

Svájci-Magyar Együttműködési Program

Mátraderecske Községi Önkormányzat részt vesz a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra benyújtott „Gyógyító Régiók" című SH/6/4 regisztrációs számú projektben konzorciumi tagként.
Megvalósítás időszaka: 2012-2013.

Swiss_Contribution

További logók: TIFF EPS

A Svájci Hozzájárulás honlapja: http://www.svajcihozzajarulas.hu

Nyertes pályázatok

"Informatikai struktúra fejlesztése Mátraderecskén - Digitális eszközök az oktatásban"
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0017
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül Mátraderecske-Mátraballa Intézmény-fenntartó Társulás nevében eljáró Mátraderecske Község Önkormányzata, mint gesztor pályázatot nyújtott be „Digitális eszközök beszerzése az oktatás hatékonyságának érdekében a Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskolában" címmel. A projekt kedvező elbírálásban részesült, s így megvalósult az intézmény informatikai eszközeinek korszerűsítése, bővítése. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0017 számú pályázat keretén belül 8 098 750 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrás biztosította az oktatási informatikai struktúra fejlesztését.

A beruházás megvalósítása során az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

  • 16 db multimédiás futtatásra alkalmas PC és monitor
  • 4 db interaktív tábla, notebook és projektor
  • 1 db alkalmazási szerver
  • 1 db WIFI csomag.

A digitális eszközök ezen belül az interaktív tábla használatával a pedagógusok 10 órás továbbkép-zés keretén belül ismerkedtek meg.

Az infó-kommunikációs technológia biztosítja az ismeretek sokoldalú közvetítését, a digitális kom-petencia mellett a többi kulcskompetencia sokrétű fejlesztését. Használatukkal az intézményben egy magasabb színvonalú oktatás valósul meg, amely minden tanuló számára kedvező alapot teremt a továbbtanuláshoz, későbbiekben pedig a munkaerő piacon való elhelyezkedéshez.
A program az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

„Belterületi vízelvezető árok rendezése Mátraderecskén"

Mátraderecske Községi Önkormányzat az Észak-Magyarországi Operatív program keretén belül meghirdetett pályázaton a „Belterületi vízelvezető árok rendezése Mátraderecskén" című projekttel 83.880.706 Ft támogatást nyert.
A projekt tervezett kezdő időpontja: 2011.06.01.
A projekt tervezett befejezési időpontja: 2012.08.31.

TÁMOP-3.1.4/08./2.

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben”

Mátraderecske Községi Önkormányzat, mint a Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola fenntartója az ÚMFT keretében kiírt, TÁMOP-3.1.4/08./2. kódszámú „ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” című pályázaton 14.999.895 Ft-ot nyert a „Pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése a mátraderecskei általános iskolában, a kompetencia alapú oktatás bevezetése és a hatékony együttnevelés érdekében” elnevezésű projekt megvalósítására.

A projekt időtartama: 2009.07.01 – 2010.08.31.

 

„A mátraderecskei általános iskola infrastrukturális fejlesztése”

Mátraderecske Községi Önkormányzat „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése” támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján meghirdetett pályázaton 11.690.000 Ft támogatást nyert „A mátraderecskei általános iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekttel.

A támogatás felhasználásának határideje: 2010. június 30.

 

„Közlekedésbiztonságot elősegítő járdafelújítás Mátraderecske belterületén”

Mátraderecske Községi Önkormányzat az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2009. évre meghirdetett „ Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések” témakörű pályázati kiírása alapján a „Közlekedésbiztonságot elősegítő járdafelújítás Mátraderecske belterületén” című pályázatára 12.983.519 Ft támogatásban részesült.

A megvalósítás tervezett időtartama: 2009.11. hó – 2010. 5. hó

 

„ A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybevételéről”

Mátraderecske Községi Önkormányzat „ A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybevételéről” szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet szerinti pályázaton 10.370.000 Ft támogatást nyert „A mátraderecskei óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projekttel.

A támogatás felhasználásának határideje: 2011. június 30.

 

KEOP 6.2.0/A/09 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek

Mátraderecske Községi Önkormányzat „Környezettudatos életmódra ösztönzés Mátraderecskén szerves hulladék komposztálóban való hasznosításával”

Új Magyarország fejlesztési terv