felvonulas.jpg
Ma 2022. augusztus 12., péntek, Klára napja van.
Címlap Települési Kis Angéla Ösztöndíj Támogatás

Települési Kis Angéla Ösztöndíj Támogatás

K I V O N A T

Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

5. Települési Kis Angéla Ösztöndíj Támogatás

18. § (1) Települési Kis Angéla Ösztöndíj Támogatásra (továbbiakban: Ösztöndíj Támogatás) a mátraderecskei általános iskolába járó gyermekek az alábbiak szerint jogosultak:

a) Ösztöndíj Támogatás Tankönyvtámogatásra azon gyermekek jogosultak, akiknek a tankönyv államilag nem ingyenes;
b) Ösztöndíj Támogatás Osztálykirándulási Támogatásra a 8. osztály tanulói jogosultak;
c) Ösztöndíj Támogatás Tanulmányi Eredmény alapján támogatásraca) az 1. osztályban a legjobb 3 tanuló;
cb) a 2. osztályban a legjobb 3 tanuló;
cc) a 3. osztályban a legjobb 3 tanuló;
cd) a 4. osztályban a legjobb 2 tanuló;
ce) az 5. osztályban a legjobb 6 tanuló;
cf) a 6. osztályban a legjobb 4 tanuló;
cg) a 7. osztályban a legjobb 8 tanuló;
ch) a 8. osztályban a legjobb 8 tanuló

jogosult, feltéve, hogy a tanulónak a 2015/2016-os tanévben igazolatlan iskolai hiányzása nem volt.

(2) Az Ösztöndíj Támogatás összege

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanuló által fizetendő tankönyvcsomag árának 100 %-a;
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 200.000.- Ft;
c) az (1) bekezdés
ca) pontja szerinti esetben gyermekenként 5.000.- Ft;
cb) pontja szerinti esetben gyermekenként 5.000.- Ft;
cc) pontja szerinti esetben gyermekenként 6.000.- Ft;
cd) pontja szerinti esetben gyermekenként 6.000.- Ft;
ce) pontja szerinti esetben gyermekenként 10.000.- Ft;
cf) pontja szerinti esetben gyermekenként 10.000.- Ft;
cg) pontja szerinti esetben gyermekenként 15.000.- Ft;
ch) pontja szerinti esetben gyermekenként 20.000.- Ft.

(3) Az Ösztöndíj Támogatás kifizetésére az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a jogosult gyermekek szülei, törvényes képviselői részére történő kifizetés útján kerül sor személyre szóló, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti kérelem benyújtása és döntés meghozatala nélkül az átvétel igazolása mellett 2016/2017-os tanév elején a tankönyvosztás alkalmával.

(4) Az Ösztöndíj Támogatás kifizetésére az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 2015/2016-es tanév tavaszi osztálykirándulása alkalmával kerül sor a 8. osztály osztályfőnöke részére az átvétel igazolása mellett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti kérelem benyújtása és döntés meghozatala nélkül, aki az átvett támogatásról a kirándulást követő 30 napon belül az Önkormányzat nevére szóló számlákkal elszámol.

(5) Az Ösztöndíj Támogatás kifizetésére az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti kérelem benyújtása és döntés meghozatala nélkül úgy kerül sor, hogy a 2015/2016-os tanév tanévzáró ünnepségén a 8 osztály osztályfőnökei átvételi elismervény ellenében átadják a támogatás összegét a gyermek szüleinek, illetve törvényes képviselőjének.

18/A. § (1) Települési Iskolakezdési Támogatásra jogosult a mátraderecskei általános iskolába járó gyermeke után, valamint középfokú, felsőfokú tanulmányokat folytató gyermeke után a szülő jövedelemhatárra és vagyoni helyzetre való tekintet nélkül.

(2) A Települési Iskolakezdési Támogatás összege gyermekenként 5.000.- Ft.

(3)A Települési Iskolakezdési Támogatás jogosultak részére történő átadására, személyre szóló, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti kérelem benyújtása és döntés meghozatala nélkül kerül sor az átvétel igazolása mellett a 2016/2017-es tanév szeptember hónapjában az iskolalátogatást igazoló dokumentum bemutatását követően.